κατεσκευή

Λογοτύπων

 

Κατασκευάζουμε ή ανακατασκευάζουμε εξολοκλήρου τον Λογότυπο / Εταιρική Ταυτότητα της επιχείρησης σας.

 

Συμπληρώνοντας το ειδικό ερωτηματο-λόγιο που θα σας αποστείλουμε μας δίνετε τη δυνατότητα να δημιουργή-σουμε το Logo που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σας!

Untitled-1.png

     Μια πιό οικονομική λύση είναι η εκτύπωση αυτοκόλλητης αφίσας μέσω της οποίας μπορείτε να ενήμερώσετε το κοινό σας για τους τρόπους εφααρμογής του clickAway από το καάστημα σας.

     Επιλέξτε ένα από τα ακόλου-θα σχέδια ή δημιουργείστε εσείς το δικό σας εικαστικό σε γραμμι-κό στις παρακάτω διαστάσεις:
 

posterA.jpg
posterB.jpg
posterE.jpg
posterD.jpg
posterC.jpg
posterF.png